Wspólnota

Służba Liturgiczna Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.
Św. Jan Paweł II

Bycie ministrantem zobowiązuje

Ministrant to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła, przypominają dokumenty Kościoła, które określają znaczenie Służby Liturgicznej Ołtarza. „Posługa podejmowana w czasie Mszy św. jest zadaniem trudnym. Wymaga od człowieka nie tylko poprawnego wykonywania pewnych czynności, lecz także określonej postawy w życiu. Dlatego chłopcy wyrażający pragnienie podjęcia takiej służby podejmują obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także szeroką formację obejmującą różne zagadnienia. 

Formacja kandydata na ministranta to początek drogi. Najpierw jest to praca wstępna, wprowadzająca. Jej zadaniem jest przygotowanie chłopców do wykonywania najważniejszych czynności ministranckich i ukazanie właściwego obrazu ministranta – jaki on powinien być i jakie wymagania mu się. 

Patroni Służby Liturgicznej Ołtarza

Wszyscy członkowie Służby Liturgicznej Ołtarza są powierzeni opiece swoich Świętych Patronów: św. Tarsycjusza, św. Jana Berchmansa, św. Dominika Savio, św. Stanisława Kostki i św. Jana Pawła II. 

W naszej parafii mamy 18 Członków SLO w Kolonii jak i w kościele parafialnym. Co drugą sobotę maja spotkania formacyjne przygotowujące ich do dobrego wypełniania swoich obowiązków. Biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu Dekanalnym i Diecezjalnym.