Wspólnota

O Rycerstwie i Czcicielach Ruchu Apostolskiego św. Michała Archanioła

Rycerstwo Św. Michała Archaniołato istniejący już od 10 lat Ruch Apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prywatny, modlitwy przewidziane Statutem, a w piątki poszczą o chlebie i wodzie.

Czciciele Św. Michała Archanioław blisko 8-tysięcznej liczbie czczą św. Michała Archanioła m.in. przez codzienne odmawianie koronki anielskiej, nabożeństwa w pierwsze wtorki miesiąca oraz spotkanie w grupach parafialnych pod przewodnictwem zelatorów. 

Również w Rycerce Górnej jest Grupa licząca kilka osób, której przewodniczy Ks. Tadeusz Cader Michalita.