Parafia

Rys historyczny

Najważniejsze wydarzenia z historii parafii
Na południowym skraju Żywiecczyzny, w cieniu Wielkiej Raczy i Bendoszki Wielkiej, leży Rycerka Górna – parafia oddana w opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Historię powstania kościoła w Rycerce Górnej opisał w swoich pamiętnikach nieżyjący już Stanisław Płoskonka.
Mieszkańcy Rycerki Górnej z dawien dawna uczęszczali do kościoła w Rajczy. Starali się o wybudowanie świątyni, gdyż dużą uciążliwością było chodzenie do Rajczy. Na miejscu gdzie stoi kościół w Rycerce Górnej znajdowała się drewniana kapliczka. Przetrwała ona do początku XX wieku.
W 1908 roku rozpoczęto budowę kościoła filialnego, którą ukończono w czerwcu 1910 roku, a poświęcono 18 listopada 1911 roku.
Do 1950 roku kościół był filią parafii w Rajczy, skąd przyjeżdżali kapłani, by służyć wiernym.
1 stycznia 1950 roku kardynał Adam Stefan Sapieha podniósł miejscowy kościółek do rangi kościoła parafialnego.
Pierwszym proboszczem parafii oddanej pod opiekę Matce Bożej Nieustającej Pomocy został mianowany były wikariusz z Rajczy ks. Józef Jura.
Przewodził on wspólnocie parafialnej blisko 25 lat. Zmarł nagle, przy ołtarzu w czasie sprawowania Mszy świętej. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Rycerce Górnej.
26 października 1974 roku jego następcą został ks. Stanisław Jasek, pełniący tę funkcję do czerwca 1977 roku.
Po nim do Rycerki Górnej został skierowany ks. Józef Góra, który był proboszczem przez 8 lat.
Od 1 października 1985 roku rycerską parafię objął ks. proboszcz Stanisław Wardyński, gdzie dane mu było przeżywać Jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 25 lecie posługi w tej parafii. Dwa miesiące po swoim jubileuszu – 2 września 2010 roku odszedł nagle do Domu Ojca. Spoczywa w grobowcu księży na cmentarzu w Rycerce Górnej. Od 8 września nowym administratorem parafii był ks. Zdzisław Grochal, następnie Ks. Jan Gawlas, który razem z ks. Markiem Durajem sprawują obecnie opiekę duszpasterską.

Oprócz kościoła parafialnego w Rycerce Górnej na terenie parafii znajdują się, nawiedzone w czasie wizytacji w 1972 r. przez ks. kard. Karola Wojtyłę kaplice na Oźnej: wybudowana końcem XIX w. pw. Matki Bożej Pocieszenia – przebudowana w 1975 roku i druga kaplica – dotychczas bez patrona; kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Przegibku, w której od 1979 roku modlą się wierni oraz najmłodsza kaplica w Rycerce Górnej – Kolonii z 1992 roku poświęcona św. Józefowi.
Na terenie parafii znajduje się również Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia św. Michała Archanioła (od 01.08.1996 r.) zbudowany w latach 70 –tych, którego kustoszem od 14 lat jest ks. Tadeusz Cader.
Owocem modlitwy parafian są powołania kapłańskie i zakonne. Z parafii pochodzą: ks. prałat Edward Ćmiel – inicjator budowy na Bendoszce Wielkiej jubileuszowego 24-metrowego krzyża (z okazji drugiego Millenium chrześcijaństwa), ks. Czesław Suława ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła i ks. Jan Franc. Trzy nasze parafianki pełnią służbę Bogu i ludziom we wspólnotach zakonnych: Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitek), Franciszkanek Rodziny Maryi i Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Brat zakonny Jan Matuszyk od kilkunastu lat (obecnie na Ukrainie) pełni posługę w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
18 września 2011 roku pod przewodnictwem Ks. Bp Ordynariusza Tadeusza Rakoczego obchodzono uroczystość 100 – lecia poświęcenia kościoła.