Wspólnota

Róże Żywego Różańca

1.Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r. 

2. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.

3. W naszej parafii jest 15 dorosłych Grup Żywego Różańca oraz 2 Grupy Dzieci ze Szkoły Podstawowej. Zmianka tajemnic ma miejsce w każdą I niedzielę miesiąca w kościele lub w poszczególnych rodzinach, gdzie gromadzą się członkowie.

Cel

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:

 1. Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
 2. Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
 3. Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
 4. Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
 5. Stawać w obronie wiary i Kościoła;
 6. Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;
 7. Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześci­jańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwol­nienie dusz z ognia czyśćco­wego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów). (Zob. Jan XXIII, List Ap. do O. P. Peytona z r. 1963 i 1964).

Zadania

Zelatora:

 1. Stara się o zaprowadzenie ducha wspólnoty wśród człon­ków swojej Róży poprzez wspólne spotkania w czasie nabożeństw, wyjazdy na rekolekcje formacyjne lub piel­grzymki do sanktuariów, spotkania towarzyskie;
 2. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 3. Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora;
 1. Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie;
 2. Utrzymuje stałą łączność między Różą a odpowiedzial­nym kapłanem.

Członków Róż Żywego Różańca:

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafial­nej Księgi Róż Żywego Różańca;
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską;
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.