Wspólnota

Adoratorki Krwi Chrystusa

W Krwi Chrystusa jesteśmy zjednoczone z Jezusem w przymierzu, z każdą osobą ludzką, z całym stworzeniem. To przymierze bezwarunkowej miłości jednoczy nasze życie osobiste i wspólnotowe i przynagla nas do misji tam, gdzie jest marginalizacja życia. Właśnie tutaj te potrzeby wymagają współczucia, które staje się znakiem nadziei dla tych, którzy walczą o swoją teraźniejszość lub o perspektywę przyszłości.

W naszej parafii spotykają się każdy I czwartek miesiąc na wspólnej Adoracji, modlitwie i Mszy św.