Aktualności

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj.     A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!»

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

W czasie Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:

a) w Wielki Czwartek – udział we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu  Przed tak wielkim Sakramentem

b) w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, oddanie czci Krzyżowi w czasie celebracji Liturgii Męki Pańskiej

c) w Wielką Sobotę –udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego