Aktualności

Tajemnica Trójcy Świętej

Chrześcijanin od najmłodszych lat zna słowa, które wypowiada podczas czynienia znaku krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te słowa słyszymy także na początku Mszy św., a w nieco zmienionej formie na jej zakończenie: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. W ten sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, która jednoczy wszystkich chrześcijan (por. KKK 232). Prawda o Trójcy Świętej jest główną tajemnicą wiary dotyczącą Pana Boga, zajmującą główne miejsce pośród prawd objawionych.