Aktualności

Życzenia dla Wspólnoty Parafialnej

Zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem i fundamentem naszej wiary. W fakcie Zmartwychwstania nie chodzi o jedno wydarzenie obok wielu innych wydarzeń w historii świata. Tutaj chodzi o zwycięstwo miłości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który oddał życie za nas i powstał z martwych.

Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa nie jest więc tylko jakimś odległym o dwa tysiące lat cudem, ale dowodem, że Bóg jest Panem życia i śmierci. Tę tajemnicę dzisiaj ogłaszamy i nią żyjemy. To znaczy, że wierzymy w życie wieczne, które jest z Boga. Po to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, abyśmy i my przechodzili ze śmierci do życia.

Niech radość i nadzieja, które daje Zmartwychwstały Pan, nabiorą głębszego sensu dzięki, mocy Ducha świętego, którym zostaliśmy napełnieni.

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych w gronie rodziny i najbliższych.

Wasi Duszpasterze