Aktualności

ZAPRASZAMY NA MISJE!

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w Misjach Świętych, w dniach 07.04 – 14.04.2019, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim.  My mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa. Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Wasi Duszpasterze