Aktualności

Litania do Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupiciela Świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święty Józefie, wierny sługo Chrystusa Najwyższego Kapłana, – módl się nad nami.
Święty Józefie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Święty Józefie, wielki miłośniku Najświętszego Serca Jezusowego,
Święty Józefie, wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa,
Święty Józefie, wierny synu Kościoła,
Święty Józefie, żarliwy głosicielu Ewangelii,
Święty Józefie, oddany czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się nad nami.
Święty Józefie, wzorze modlitwy i zaufania Bogu,
Święty Józefie, przykładzie miłości i służby bliźniemu,
Święty Józefie, niestrudzony sługo prawdy,
Święty Józefie, wychowawco prawych sumień, módl się nad nami.
Święty Józefie, solidarny z ubogimi i skrzywdzonymi,
Święty Józefie, szukający dobra człowieka bez względu na jego pochodzenie i wyznawaną religię,
Święty Józefie, zatroskany o godne życie ubogich,
Święty Józefie, odważnie podejmujący problemy społeczne,
Święty Józefie, pomagający w poszukiwaniu pracy i chleba, módl się nad nami.
Święty Józefie, dbający o pomnożenie liczby kapłanów,
Święty Józefie, budowniczy świątyń,
Święty Józefie, opiekunie katechetów,
Święty Józefie, przewodniku młodzieży, módl się nad nami.
Święty Józefie, prowadzący dzieci do Chrystusa,
Święty Józefie, obrońco wiary i jedności Kościoła,
Święty Józefie, niestrudzony apostole pojednania,
Święty Józefie, budujący zgodę między narodami,
Święty Józefie, wstawiający się za chorymi i cierpiącymi, módl się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy Świętego Józefa Bilczewskiego biskupa, odznaczającego się apostolską gorliwością i czcią wobec tajemnicy Eucharystii, spraw prosimy, za jego wstawiennictwem, abyśmy obficie karmili się Chlebem Życia i radowali zadatkiem wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.