Aktualności

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – Jezusa Dobrego Pasterza

J 10, 27-30
  

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Nigdy nie będziesz bezrobotnym

Staje dziś przed nami Chrystus, Dobry Pasterz. To On „prowadzi nas nad wody gdzie możemy odpocząć, orzeźwia naszą duszę, wiedzie po właściwych ścieżkach” (Ps 23).

„On grzechu nie popełnił – mówi św. Piotr – a w Jego ustach nie było podstępu” (1 P 2,22).

„On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,11-12).

On Zmartwychwstały, pozostaje z nami, na ludzkich drogach tej ziemi i krętych ścieżkach historii, aż do skończenia świata. Nie pozostawia nas samych, lecz wzywa do współpracy! Wzywa po imieniu, by wybrani przez Niego, kontynuowali Jego zbawczą misję poprzez posługę słowa i sakramentów.

Dziś modli się Kościół, by powołani na drogę życia kapłańskiego, czy życia konsekrowanego odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie. Tak jak kiedyś zawierzył wybranym Dwunastu, tak i dziś zawierza człowiekowi i mówi: „Pójdź za mną”.

Lista dwunastu nie jest zamknięta. Na tej liście jest miejsce i dla Ciebie!

W pewnej parafii, w XVII wiecznym drewnianym kościele, nad amboną umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę Przenajświętszą.

Ludowy rzeźbiarz przedstawił na niej Boga Ojca, jako sędziwego starca podtrzymującego wszechświat. Nad Nim w kształcie gołębicy Duch Święty. Brakuje jednak na tej płaskorzeźbie postaci Chrystusa. Ten ludowy rzeźbiarz był wspaniałym teologiem.

Nie wyrzeźbił postaci Chrystusa, gdyż uosabia Go każdorazowo kapłan głoszący z tej ambony Słowo Boże.

Kim jest kapłan, zakonnik, siostra zakonna, brat zakonny, osoba żyjąca radami ewangelicznymi w świecie? Znasz różne wypowiedzi. Ja też je znam: mąż Boży, „drugi Chrystus”, sługa Ewangelii. Ale słyszymy też pełne złośliwości i niechęci wołanie z końca sali szpitalnej: „nie potrzebuje posługi księdza”.

A on sam, kapłan, zakonnik, zakonnica wie, że mimo Bożego daru i wybrania, jest tylko człowiekiem i za Piotrem powtarza: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym” (Łk 5,8)!

Ale ufa i zawierza Boskiemu Mistrzowi, bo przecież moc w słabości się doskonali i Bóg nieraz wybiera to co głupie w oczach tego świata (1 Kor 1,27). Zawsze jest świadom, że nosi skarb powołania w naczyniu glinianym.

Stąd jest dla niego przestrogą wołanie z Apokalipsy: „Obyś był gorący albo zimny” (Ap 3,15). Jego też nieraz ogarnia pokusa, by szukać bogatych środków do głoszenia Ewangelii, a przecież wie, że o to tylko poganie zabiegają. On nie ma zabierać ze sobą nic poza tym, co konieczne. A jeśli cokolwiek posiada winien się dzielić, bo „cóż masz czego byś nie otrzymał” (1 Kor 4,7)!

Ludzie chcą nieraz kapłana kształtować według aktualnych potrzeb, na swój model i wzór. I tak też go oceniać: taki fajny, „współczesny”. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Ty pójdź za Mną, nie za głosem świata!

Więc muszę nieraz zawołać: Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, a ta jest znakiem sprzeciwu wobec zła, grzechu, niesprawiedliwości i krzywdy.

Kapłan niesie nadzieję biednym, ubogim, świadomy własnej słabości. I jest przestrogą dla tych wszystkich, którzy uważają się za doskonałych i nawrócenia nie potrzebują. Nieraz musi wołać za Piotrem: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia” (Dz 2,40).

„Pójdź za mną”. Żniwo wielkie, robotników mało. Proście nieustannie Pana żniwa. Nie bój się pójść za Dobrym Pasterzem. Zawsze będziesz potrzebny.

Patrz, tyle pól do przeorania, tyle serc czekających na łaskę! Tyle serc skołatanych i obolałych. Tylu Nikodemów chce rozmawiać nocą. Tyle jawnogrzesznic chce usłyszeć słowo przebaczenia i upomnienia.

Tylu chorych czeka byś włożył na nich ręce i modlił się. Tylu chce słuchać słów dobroci, miłości, przebaczenia. Tyle poplątanych dróg, ludzi zagubionych we współczesnym świecie!

Nigdy nie będziesz bezrobotnym!

„Pójdz za Mną! Odtąd ludzi będziesz łowił!”