Aktualności

Święty Józef – patron naszej kaplicy

Przeżywamy uroczystość odpustową w kaplicy w Rycerce Kolonii. Zapytajmy zatem: jakie przesłanie dziś ma dla nas święty Józef ?

1. Święty Józef to mężczyzna, który potrafił kochać i pracować w milczeniu.

Ewangelia nie zanotowała ani jednego wypowiedzianego przez Niego słowa. Józef pozostaje w cieniu, ale jest to Jego świadoma decyzja. Chce pozostać na drugim planie, być dobrym „cieniem” chroniącym Jezusa i Maryję, roztaczać nad nimi swoisty parasol przyjaźni, miłości i troski. Cieśla z Nazaretu postanowił być dyskretnie obecnym przy osobach, które najbardziej kochał. Dawał Jezusowi i Maryi w każdej sytuacji poczucie bezpieczeństwa. Dla Józefa było oczywiste, że im dojrzalsza jest miłość do żony i dziecka, tym bardziej mężczyzna pragnie pozostać w ukryciu, na drugim planie. Podobnie jak roztropny żołnierz pozostaje w ukryciu, by strzec powierzonego sobie odcinka granicy. Zatem, postać Józefa przypomina, że im bardziej ktoś kocha, tym dyskretniej troszczy się o umiłowane osoby. Cieśla z Nazaretu jest zatem wzorem miłości i pracy dla rodziny.

2. Święty Józef to człowiek sprawiedliwy, który żył w obecności Boga.

Józef jest przede wszystkim człowiekiem Bożym. Jego świętość i szlachetność jest potwierdzona przez samego Boga: Józef był człowiekiem sprawiedliwym (Mt 1, 19). Jak rozumieć to stwierdzenie? W Piśmie Świętym sprawiedliwość jest równoznaczna ze świętością. Trzeba także pamiętać, że świadectwo świętości Józefa zostało spisane w Ewangelii kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z dzieciństwa Jezusa. 

Również świadectwo Maryi co do świętości i szlachetności Józefa jest czytelne. Matka Jezusa z pewnością nie zdecydowałaby się na małżeństwo z kimś, kto nie potrafi kochać i nie dąży do świętości. Maryja postawiła Józefowi wysokie wymagania. Więź, która łączyła Ją z Józefem wymagała bowiem zawierzenia siebie drugiej osobie. Skoro zdecydowała się na takie zawierzenie, to znaczy, że Józef  miał szlachetny charakter, był człowiekiem sumienia, któremu można zaufać całkowicie.

Postawa Józefa pokazuje, że był On człowiekiem wiary i modlitwy. Wobec różnych trudnych wydarzeń Józef nie działał po omacku czy spontanicznie. Nie kierował się własną mądrością.

Przeciwnie – nieustannie przez modlitwę był otwarty na głos Boga i był temu głosowi posłuszny, nawet wtedy, gdy wymagało to od Niego heroicznej wiary i bezwarunkowego zaufania (Mt 1, 18-25). Cieśla z Nazaretu jest wzorem postawy wobec Boga.