Aktualności

Podsumowanie gospodarczo-administracyjne 2021 r.

„Parafia to Nasze Wspólne Dobro”

1. W parafii pracują: p. Helena Biernat (gospodyni), p. Jan Kocoń (kościelny) i p. Mikołaj Matuszny (organista).

2. Parafia nie spłaca żadnych kredytów i nie jest zadłużona.

3. Parafia posiada konta bankowe, na które na bieżąco przekazywane są Wasze ofiary.

4. Parafia zapłaciła wszystkie obowiązkowe opłaty na rzecz kurii diecezjalnej za rok 2021 r.

5. Wszystkie płatności związane z funkcjonowaniem parafii realizowane są na bieżąco: podatki, ubezpieczenia, opłaty za prąd (kościół, plebania, kaplice: w Rycerce Kolonii, na Przegibku, na Oźnej); odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, itd.

6. Wysokość składki inwestycyjnej z III Niedzieli miesiąca wyniosła odpowiednio: styczeń 3833 zł, luty 4282, marzec 2722, kwiecień 6965, maj 4816, czerwiec 4374, lipiec 4687, sierpień 3375, wrzesień 4827, październik 3364, listopad 4251, grudzień 5306.

7. Dodatkowe ofiary na cele remontowe:

Rejon I: od zagrody do mostu u Boćków – 5000 zł. 

Rejon II: od mostu u Bocków do szkoły – 4950 zł.

Rejon III: plac Suławy i do kościoła – 2450 zł.

Rejon IV: plac u Spylów  – 1350 zł.

Prace remontowe wykonane przy kościele parafialnym

1. Odnowiono krzyż znajdujący się na zewnątrz kościoła z tyłu prezbiterium.

2. Wykonano złocenie zabytkowych naczyń liturgicznych: kielichów i pateny. Koszt: 1550 zł.

3. Założono instalację alarmową w kościele i na plebanii. Koszt: 16 000 zł.  Koszt w całości pokryty przez sponsora.

4. Wzmocnienie i izolacja fundamentów, odwodnienie, rury ciepłownicze pod nowy system ogrzewania.

Na początku wykonano odpływ wody kanalizacyjnej (40 m) do istniejącego kanału. Odkryto fundamenty kościoła i wykonano opaskę betonową na istniejącym fundamencie kamiennym. Całość została zaizolowana i odrenowana. Po zasypaniu wykopów zostały podjęte prace wykończeniowe. Użyto następujących materiałów: kamień drenarski (50 ton), piasek obsypkowy (26 ton), rury, studnie, kolanka, folia kubełkowa, rury drenarskie, rura osłonowa na kable, rura „wodna”, rury ciepłownicze. Koszt: 22 807 zł.

5. Wykonano renowację figury św. Krzysztofa znajdującej się przy wejściu do zakrystii.

6. W kościele zamontowano nowe gabloty na relikwiarze. Gabloty są darem firmy Dubiel Vitrum.

7. Zakupiono piec, który obsługuje plebanię i kościół.

Koszt zakupu: 22 780 zł.

8. Przebudowa instalacji elektrycznej: wykonano nowe przyłącze, przewody ze słupa do kościoła poprowadzono w ziemi, zmieniono instalację w zakrystii. Koszt tego etapu inwestycji: 8000 zł. Koszt przebudowy przyłącza w firmie Tauron: 3068 zł. Koszt całości: 11 068 zł.

9. Remont zakrystii: nowe drzwi, okno oraz posadzka (2365 zł), tynki oraz przyłącze wody. Stare dębowe meble zostały oddane do renowacji. Założono nowe listwy i umywalkę.

10. Na cmentarzu postawiono nowy krzyż. Figura Chrystusa została odnowiona.

11. Serdecznie podziękowania dla Marii i Pawła Kocoń za darowiznę na rzecz parafii w postaci działki, na której znajduje się fragment Drogi Krzyżowej. Dzięki aktowi notarialnemu sprawa tego gruntu została uregulowana.

12. Na cmentarzu zamontowano regał na znicze do ponownego wykorzystania tzw. zniczodzielnia.

13. Wykonano przekop z plebanii do salki i poprowadzono rurę ciepłowniczą. W salce zamontowano grzejniki. Największa inwestycja tego roku – nowy system ogrzewania – zamknęła się w kwocie 83 000 zł.  Została ona w całości spłacona! Nowy system utrzymuje stałą temperaturę w kościele. Ponadto ogrzewa plebanię oraz salkę katechetyczną.

Prace remontowe  – Kaplica św. Józefa w Kolonii

W kaplicy w Kolonii wykonano remont elewacji oraz dachu. Dach kaplicy został dwukrotnie pomalowany. Koszt wykonanych prac: 14 000 zł.

Odnowiona została stolarka okienna oraz podbitki. Odnowione zostały także kraty oraz parapety.

Ponadto wymieniono rynny (koszt: 3000 zł) i wykonano krawężniki wraz z kamienną obsypką wokół fundamentów. Zamontowano nowe drzwi w zakrystii.

Drodzy parafianie!

W minionym roku okazaliście ogromną życzliwość i wsparcie dla parafii i jej duszpasterzy, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

„Parafia to Nasze Wspólne Dobro”.

Bóg zapłać wszystkim! Za modlitwę, podjętą pracę, ofiarność, zaangażowanie i pomoc!

Polecamy Was przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Józefa, św. Michała Archanioła i Świętych szczególnie czczonych w naszym kościele.

Wszystko, co działamy wspólnie słowem i czynem, wszystko to dla większej chwały Bożej i dla zbawienia naszego!

Ks. Krzysztof Sordyl, administrator