Aktualności

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Odpust zupełny jest to darowanie przez Boga człowiekowi wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Kto uzyska odpust zupełny dla siebie może uniknąć kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Warunki uzyskania odpustu

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada.

2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

3.    Spełnienie trzech warunków:

 – spowiedź lub stan łaski uświęcającej

         –  przyjęcie  Komunii  Świętej

– odmówienie Ojcze nasz, Wierzę Boga i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.