Aktualności

„Parafia – Wspólne Dobro”

Ze względu na prace remontowe, które rozpoczynamy przy naszym kościele, a wkrótce również przy kaplicy św. Józefa, chciałbym przedstawić sprawozdanie finansowe z ostatniego okresu.

Dzięki Waszej pracy i ofiarności w okresie od 1 listopada do 11 kwietnia odłożono kwotę 29 725 zł.

Ponadto na osobnym rachunku na remont kaplicy w Rycerce Kolonii odłożono 9960 zł. Odpowiednio: w lutym 4780 zł, w marcu 5180 zł.

Składki inwestycyjne (III Niedziela miesiąca) w minionym okresie kształtowały się następująco: w styczniu 3833 zł, w lutym 4282 zł, w marcu 2722 zł.

Opłaty parafii na potrzeby diecezji płacone są regularnie, parafia nie ma żadnych zaległości, podobnie rachunki bieżące związane z funkcjonowaniem parafii są płacone na bieżąco.

Wszystko to jest możliwe dzięki Waszej ofiarności. W tym miejscu raz jeszcze serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!

W Rycerce Kolonii planujemy odnowić kaplicę (malowanie i inne niezbędne prace konserwatorskie). Prace rozpoczniemy późną wiosną.

W kościele parafialnym zamontujemy w nadchodzącym tygodniu drugą część instalacji alarmowej obejmującą plebanię i kościół. Inwestycja ta w całości została opłacona przez sponsora, który pragnie pozostać anonimowy. Koszt całości: 15 743 zł. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

Prace remontowe przy kościele: najpierw zostanie wykonana izolacja fundamentów i odwodnienie wokół kościoła oraz montaż części instalacji pod nowy system ogrzewania kościoła.

Ponadto zgodnie z zaleceniami diecezjalnego konserwatora zabytków, w najbliższym czasie wykonane zostaną:

a) przegląd dachu oraz instalacji elektrycznej na dachu

b) zabezpieczenie wełny mineralnej stanowiącej izolację na sklepieniu kościoła oraz wykonanie stosownych przejść komunikacyjnych ponad sklepieniem.

c) gablota we wnętrzu kościoła ze stosownym zamknięciem na zgromadzone relikwiarze, obecnie prezentowane na ołtarzu głównym. Wykonawcą będzie firma Dubiel Vitrum. Obecnie jesteśmy na etapie prac projektowych.

W dalszej perspektywie (przyszły rok), podejmiemy się konserwacji ołtarza głównego, odnowienia wnętrza kościoła oraz wykonania nowej aranżacji mebli zakrystyjnych z zabezpieczeniem obecnych szaf historycznych.

Udało się właściwą troską otoczyć naczynia liturgiczne (zabytkowe kielichy i monstracje). Część z nich jest po renowacji.

Serdecznie dziękuję wszystkim za modlitwę, pracę, ofiarność, zaangażowanie i pomoc. Bóg zapłać!

Polecamy Was przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Józefa, św. Michała Archanioła i Świętych szczególnie czczonych w naszym kościele.

Wszystko, co działamy wspólnie słowem i czynem – dla większej chwały Bożej i dla zbawienia naszego!

Z kapłańskim pozdrowieniem i modlitwą, ks. Krzysztof Sordyl.