Aktualności

Triduum Paschalne 2021 Wskazania duszpasterskie

Święta Wielkanocne z powodu pandemii stawiają przed nami, zarówno świeckimi jak i duchownymi, wiele wyzwań. Sytuacja ta jest dla nas wszystkich wezwaniem do troski o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych.

Zwiększająca się lawinowo liczba zachorowań powoduje coraz większe braki miejsc w szpitalach i może doprowadzić do ich całkowitego zapełnienia.

Nasze odpowiedzialne podejście w wielu przypadkach może uratować drugiemu człowiekowi życie.

Dlatego wszystkie podejmowane przez nas wysiłki mają służyć zarówno umocnieniu naszej wiary, poprzez możliwy dziś udział w celebracjach liturgicznych, jak i trosce o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych.

Podczas liturgii w kościołach może przebywać 1 osoba na 20 m2 z zachowaniem 1,5 m odległości oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Dlatego zachęcamy, aby w czasie świąt osoby, które nie mogą uczestniczyć w kościele w liturgii, uczestniczyły w niej poprzez media.

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą.

Pięknym sposobem na przeżywanie czasu świąt jest wspólna rodzinna modlitwa w domu, do której serdecznie zachęcamy.

Pozwala ona nie tylko oddawać cześć Bogu, ale również budować rodzinne więzi.

 Teksty modlitw można pobrać: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/triduum-paschalne-2021-wskazania-duszpasterskie/

Wielki Tydzień 2021

Wskazania duszpasterskie


1.  Celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego mogą być sprawowane tylko w kościele parafialnym.

2.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i GrobiePańskim może się odbywać z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych. Zachęcamy, aby kościoły były otwarte. Adoracja Krzyża może się odbywać tylko poprzez uklęknięcie i skłon, bez gestu pocałunku.

3. Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę mogą się odbyć w formie, która zapewni zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wiernych. Najlepiej na zewnątrz kościoła, z zachowaniem dystansu 1,5 m między osobami oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Prosimy wiernych, aby również przed i po obrzędach zachowali bezpieczny dystans.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej