Aktualności

„Parafia to Wspólne Dobro”

1. Przekazanie parafii miało miejsce 29 października 2020 r. Sporządzono protokół gospodarczo-finansowy, który znajduje się w dokumentacji. Przekazanie parafii odbyło się w obecności przedstawicieli Kurii Diecezjalnej oraz Księdza Dziekana.

2. Zakończona została ważna i piękna inwestycja w naszej parafii: Droga Krzyżowa. Jej głównymi wykonawcami są: Władysław Zoń i Józef Biernat.

2. W listopadzie wykonano remont toalety w budynku plebanii. Koszt materiału i robocizny wyniósł 1050.  Jednocześnie zrezygnowano z dotychczasowych toalet zewnętrznych.

3. Ponadto wymieniono zamki, dokonano dalszej adaptacji pokoju gościnnego na plebanii, zakupiono metalową drabinę niezbędną do prac przy i wokół kościoła. Szczegółowe kwoty są do wglądu w dokumentacji parafii.

4. Zapłacono także całoroczne składki do kurii diecezjalnej za 2020 r. Dzięki temu parafia nie ma żadnych zaległosci w płatnościach na rzecz diecezji. Będziemy regularnie wspierać diecezję w ramach wyznaczonych składek.

5. W grudniu przeprowadzono obowiązkowy serwis zamkówwe wszystkich najważniejszych budynkach, tj. kościół parafialny, kaplica w Kolonii, plebania.

6. Przeprowadzono także obowiązkowy przegląd kominiarski z czyszczeniem przewodów kominowych.

7. Dzięki działaniu PSP z Żywca i OSP Rycerka Górna wraz z ekipą remontową zabezpieczono blachą gzyms na wieży kościoła. Było to działanie niezbędne z uwagi na nasze bezpieczeństwo.

8. Zamontowano nowy router i światłowód, które umożliwią sprawniejsze korzystanie z nowoczesnych technologii w kościele (np. wyświetlanie materiałów w czasie kazań dla dzieci, czy też ewentualna instalacja kamery internetowej do transmisji nabożeństw).

9. Dzięki sponsorowi założono pierwszą część instalacji alarmowej. Koszty takiego przedsięwzięcia to kwota ok. 15.000 zł. Plebania i kościoł będą jeszcze lepiej zabezpieczone przed profanacją, aktami wandalizmu czy kradzieżą.

10. Nasz parafianin, który pragnie pozostać anonimowy, wymienił zniszczone szyby w drzwiach wejściowych na plebanii.

11. W kaplicy św. Józefa w Rycerce Kolonii zamontowano nowoczesny śpiewnik multimedialny z ekranem (zawiera on ponad 1200 pieśni). Sprzęt został ubezpieczony. Koszt instalacji to 7760 zł. Parafianie z Kolonii przekazali na ten cel zebrane pieniądze.

12. Założono także oświetlenie świąteczne na świerku obok kościoła. Lampki są specjalnie dostosowane do warunków zewnętrznych.

13. Na rzecz parafii przekazane zostały także dobrowolne ofiary, np. na zakup projektora do salki (2100 zł), ofiary na kwiaty, itd.

14. Pewna osoba, która pragnie pozostać anonimowa przygotowała 80 paczek dla dzieci na św. Mikołaja i 70 paczek na zakończenie rorat.

15. W parafii pracują: p. Helena Biernat (gospodyni), p. Jan Kocoń (kościelny) i p. Mikołaj Matuszny (organista).

16. W najbliższym czasie zostaną powołane w naszej parafii nowe rady: parafialna i ekonomiczna.

17. Parafia nie spłaca żadnych kredytów i nie jest zadłużona.

18. Parafia posiada konto bankowe, na które na bieżąco przekazywane są Wasze ofiary.

19. Wszystkie płatności związane z funkcjonowaniem parafii realizowane są na bieżąco: podatki, ubezpieczenia, opłaty za prąd (kościół, plebania, kaplica w Rycerce Kolonii, kaplica na Przegibku, kaplica na Oźnej); odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, itd.

20. Wysokość składki inwestycyjnej z III niedzieli miesiąca wyniosła odpowiednio: w listopadzie 3813 zł, w grudniu 3930 zł.

21. Stopniowo podejmujemy działania zmierzające douporządkowania i uzupełnienia dokumentacji administracyjno-gospodarczej.

22. W tym tygodniu dokonamy ważnych konsultacji związanych z ewentualnymi pracami przy naszym kościele. Naszym gościem będzie Ks. dr Szymon Tracz, Diecezjalny Konserwator Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej.

23. Wszystkie ważniejsze prace, które zamierzamy podjąć w 2021 r. będą konsultowane z Radą Parafialną i Ekonomiczną. Ponadto będziemy rozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin, aby dobrze wykonać określone inwestycje, by mogły służyć parafii przez długie lata.

24. Parafianie przedstawiają różne ciekawe pomysły dotyczące spraw gospodarczych. Tempo ich realizacji będzie uzależnione od środków finansowych, które pozyskamy ze źródeł zewnętrznych i naszych składek. Przy okazji warto docenić postawę wielu parafian, którzy już obiecują pomoc i zaangażowanie.

25. Dzięki Waszej pracy i ofiarności udało się w okresie od 1 listopada do 31 grudnia odłożyć kwotę 19 938 zł. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!

Drodzy parafianie! W minionym roku okazaliście ogromną życzliwość i wsparcie dla parafii i jej duszpasterzy, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

„Parafia to Nasze Wspólne Dobro”.

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

Za modlitwę, pracę, ofiarność, zaangażowanie i pomoc!

Polecamy Was przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Józefa, św. Michała Archanioła i Świętych szczególnie czczonych w naszym kościele.

Wszystko co działamy wspólnie słowem i czynem -dla większej chwały Bożej i dla zbawienia naszego!