Aktualności

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

«Chrystus wczoraj i dziś:

Początek i koniec,

Alfa i Omega.

Do Niego należy czas i wieczność.

Jemu chwała i panowanie

przez wszystkie wieki wieków».

Co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół powtarza tę uroczystą formułę uwielbienia Chrystusa jako Pana czasu. Także w dniu Nowego Roku ogłaszamy tę prawdę między «wczoraj» a «dzisiaj»: wczoraj, gdyśmy składali dzięki Bogu żegnając stary rok; dzisiaj,  gdy

witamy rok nowy, który się rozpoczyna. 

Wielbimy Chrystusa, który — jak mówi Pismo — jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8). On jest Panem dziejów. Do niego należą wszystkie lata naszego życia.

Pierwszy dzień nowego roku zamyka oktawę Bożego Narodzenia i jest poświęcony Najświętszej Pannie, czczonej jako Boża Rodzicielka. Ewangelia przypomina nam, że Ona «zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2, 19).

I tak jest też dzisiaj. Matka Boga i ludzi zachowuje i rozważa w swym sercu wszystkie wielkie i trudne problemy swoich dzieci. Maryjaidzie razem z nami i z macierzyńską czułością prowadzi nas w Nowy Rok.

Wczoraj i dzisiaj. «Wczoraj» skłania do retrospekcji. Kiedy patrzymy w przeszłość na wydarzenia roku, który się kończy, stają nam przed oczyma różne sprawy z naszego życia: dobre i złe, pełne miłosci i nienawiści, słowa prawdy i kłamstwa, zwycięstwa i porażki duchowe. Oddajemy to wszystko Jezusowi miłosiernemu w duchu przebłagania i z nadzieją na Jego nieskończone miłosierdzie.

Przedwieczne Słowo, stając się Człowiekiem, weszło w nasze życie, ażeby nas odkupić. Ten świat mojego serca i sumienia nie jest zatem naznaczony tylko słabością i grzechem ale nade wszystko jest zbawiony przez Chrystusa.

Mimo, że na różne sposoby ulegamy wpływom zła, to jednak przynaglani przez łaskę, wciąż się dźwigamy ku miłości, dobru i pięknu, ku Chrystusowi.

Drodzy parafianie!

W Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, rozpoczynamy ten Nowy Rok.

Życzymy Wam, abyście przekraczając jego próg wraz z Chrystusem, przyczynili się do wzrostu wiary, nadziei i miłości w Waszych rodzinach i środowiskach.

Niech Maryja wyjedna Wam, byście byli Jego wiernymi uczniami, byście słowami i czynami oddawali Mu chwałę i cześć.

Ks. Krzysztof Sordyl

 Księża Michalici