Aktualności

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa

I. Przygotowanie do aktu oddania

Po duchowym 33 dniowym przygotowaniu następuje akt oddania. Sprawdź, czy masz cały akt oddania spisany własnoręcznie. Akt oddania brzmi następująco:

“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata,

Ja………………………………….,

uznając swoją słabość i grzeszność odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności Maryjo – wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa – mojego jedynego Pana i Zbawiciela.

Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”, przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości – poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i moją działalność, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat – stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Maryjo, moja Matko i Królowo – chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”

 • Przygotuj świecę (zapalona świeca symbolizuje odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego).
 • Jeśli akt oddania przeżywasz w domu – przygotuj miejsce, w którym ustawisz Krzyż oraz wizerunek Matki Bożej – przed którymi odmówisz akt oddania.
 • Ubierz się odświętnie – aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, jakim jest akt oddania.
 • Jeśli masz taką możliwość – przygotuj się do tego, aby po oddaniu się – świętować to wydarzenie w gronie swoich najbliższych. Świętowanie wyraża naszą radość i wdzięczność za łaskę, której doświadczyliśmy.

II.Przebieg aktu oddania przeżywanego indywidualnie

 1. Rozpocznij krótką modlitwą – może to być jakaś pieśń lub np. Litania Loretańska.
 2. Odczytaj powoli akt oddania, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 3. Po odczytaniu aktu – podpisz się pod nim.
 4. Podziękuj Panu Bogu, uwielbiając Go modlitwą lub śpiewem. Może to być pieśń wyrażająca wdzięczność (np.  Te Deum) lub np. odmówienie trzykrotnie: “Chwała Ojcu…”.
 5. Kiedy nadarzy się ku temu sposobność – poproś kapłana o podpisanie Twojego aktu (można wtedy przed kapłanem raz jeszcze go wypowiedzieć). Podpis kapłana jest znakiem jedności z Kościołem oraz wyraża posłuszeństwo i pokorę, które są głównymi cnotami Matki Bożej.

III. Akt oddania przeżywany we wspólnocie parafialnej

 1. Kapłan przewodniczy i prowadzi modlitwę wstępną. 
 2. Kapłan zapowiada odczytanie oraz intonuje słowa aktu.
 3. Kapłan zachęca i przypomina, aby wszyscy uczestnicy podpisali swój akt. 
 4. Kapłan prowadzi modlitwę dziękczynną lub krótkie uwielbienie.