Aktualności

Chrystus jest naszym pokojem!

O brzasku nowego milenium, którego początek budził wielkie nadzieje, a nad którym teraz zawisły czarne chmury pandemii i kryzysu duchowego, słowa apostoła Pawła, które słyszymy w czasie tych świąt Bożego Narodzenia, to promień potężnego światła, wołanie pełne ufności i optymizmu.

Boże Dziecię narodzone w Betlejem w swoich małych rączkach przynosi ludzkości w darze nadzieję na pokój. Ono jest Księciem pokoju! Oto radosna nowina ogłoszona tamtej nocy w Betlejem, którą pragniemy powtórzyć światu w tym błogosławionym dniu. 

Posłuchajmy raz jeszcze słów anioła: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Dzisiaj Kościół podejmuje głos aniołów i na nowo rozgłasza ich wspaniałe orędzie, które jako pierwszych zdumiało pasterzy na wyżynach Betlejem.

„Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12), właśnie On jest naszym pokojem. Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi, daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. 

Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci. W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym, kwilącym w zimnej i pustej stajni, Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej ludzkości. 

Tak, z pewnością możemy powtarzać: Dziś ze Słowem Wcielonym narodził się pokój! Pokój, o który trzeba prosić, bo tylko Bóg jest jego sprawcą i gwarantem. Pokój, który trzeba budować w świecie, w Ojczyźnie, w domu rodzinnym!

„Pospieszmy jak pasterze do Betlejem”, stańmy przed stajenką w postawie adoracji, z uwielbieniem patrząc na nowo narodzonego Odkupiciela. Możemy w nim rozpoznać rysy każdego małego istnienia ludzkiego, jakie przychodzi na świat, każdej rasy i narodowości, każdego poczętego dziecka, które dla Chrystusa jest kimś.

Ratujmy dzieci nienarodzone, aby uratować nadzieję ludzkości! O to prosi nas z mocą Dziecię narodzone w Betlejem, Bóg, który stał się człowiekiem!

Niechaj nikt nie traci nadziei w moc miłości Boga! Niech Chrystus będzie światłem i umocnieniem dla każdego, kto wierzy i działa, nieraz „pod prąd” współczesnym bezbożnym nurtom. Słodkie oblicze Dzieciątka z Betlejem niech przypomina wszystkim, że mamy jednego Ojca.

Drodzy parafianie!

Otwórzmy serca na to orędzie pokoju; otwórzmy je Chrystusowi, Synowi Dziewicy Maryi, Temu, który stał się naszym pokojem!

Otwórzmy je Temu, który niczego nam nie ujmuje z wyjątkiem grzechu, a daje nam w zamian pełnię człowieczeństwa i radości.

Ty zaś, uwielbione Dziecię z Betlejem, przynoś pokój każdej rodzinie naszej parafii!

Przyjdź Boże, któryś stał się człowiekiem! 

Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w miłości!

Przyjdź, nie zwlekaj! 

Ty jesteś „naszym pokojem”!      

Ks. Krzysztof

Księża Michalici