Aktualności

Druga część Adwentu: 17-24 grudnia

Od IX wieku dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są  tzw. antyfony „O”, ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O SapientiaO AdonaiO Radix JesseO Clavis DavidO OriensO Rex gentiumO Emmanuel

Tak ułożył je Amalariusz z Metzu. Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”: 

1.Mądrości, która z ust Bożych wypływasz
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz
Przybądź i naucz nas dróg roztropności
Wieczna mądrości!

2. O, Adonai! Wodzu Izraela, 
coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, 
z silnym ramieniem!

3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, 
zamilkną ludy na widok Twych cudów, 
przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli, 
wybaw z niewoli!

4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może!
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy 
więźniów z ciemnicy!

5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste, 
sprawiedliwości słońce promieniste,
przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące, 
nędznych tysiące!

6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,
przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
 będzie zbawiony!

7. Emanuelu! Królu Prawodawco,
oczekiwanie narodów i Zbawco,
przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże, nasz Panie!

Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Magnificat  w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.