Aktualności

Wspomnienie naszych rodaków

Śp. Ksiądz Czesław Suława CSMA
(1937-2020)

Urodził się 21 lutego 1937 r. w Rycerce Górnej, na Żywiecczyźnie. Szkołę Podstawową ukończył w Rycerce Górnej (1952), zawodową w Bielsku-Białej (1954), a średnią w Liceum dla Pracujących w Warszawie (1962).
Do nowicjatu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w dniu 8 września 1958 r. Pierwszą profesję złożył 12 września 1959 r. w Pawlikowicach, a wieczystą 12 września 1962 r. w Strudze (Marki).
W latach 1962-1964 pracował jako wychowawca w prowadzonym przez Zgromadzenie Zakładzie Wychowawczym Caritas w Strudze. Następnie został skierowany na studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (1964-1970).
Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1970 r. w Krakowie, z rąk J.E. Ks. Bpa Albina Małysiaka.
Jako kapłan-zakonnik pełnił obowiązki kierownika pedagogicznego w Zakładzie Wychowawczym Caritas w Strudze (1970-1976), przełożonego domu zakonnego w Strudze – Markach (1976-1982), magistra kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Krakowie (1982-1983; 1985-1987), wychowawczy w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym (1983-1985), przełożonego domu zakonnego i rektora WSD w Krakowie (1987-1990).
Pełnił także funkcję moderatora ruchu czcicieli św. Michała Archanioła w Strudze (1990-1992), przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Krośnie (1992-2001), proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach i ojca duchownego wspólnoty zakonnej (2001-2006), kapelana sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie (2006-2019).
W styczniu 2019 roku został skierowany do domu zakonnego w Pawlikowicach. Do końca czynny, aktywny i zawsze gotowy do pomocy duszpasterskiej w prowadzonej przez michalitów parafii w Pawlikowicach.
Wyróżniał się pogodnym usposobieniem,optymizmem, życzliwością i wrażliwością na problemy bliźnich. Chętny do współpracy, usłużny, przyjazny i aktywny w budowaniu życia braterskiego we wspólnotach do których, z woli przełożonych przynależał.
Wierny Chrystusowemu powołaniu do życia zakonnego i kapłańskiego zgodnie z przyjętym charyzmatem „powściągliwości i pracy”.
Wdzięczni Bogu za dar osoby śp. ks. Czesława, prosimy, by Miłosierny Chrystus przyjął go do swojej chwały.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Śp. Brat Jan Matuszyk OMI
(1964-2020)

Urodził się 15 sierpnia 1964 roku w Rajczy (diecezja bielsko-żywiecka). Po odbyciu nauki na poziomie podstawowym i zawodowym, rozpoczął pracę w Odlewni Żeliwa “Węgierska Górka”.
Powołany do zasadniczej służby wojskowej, po jej ukończeniu pracował w kopalni węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej.
W 1992 roku podjął decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej:
„Od początku pracy w kopalni pracuję w oddziale szybowym na stanowisku sygnalisty (…) od 13 sierpnia coś się zmieniło, tak jakby na nowo się narodziłem, czas zatrzymał się i widziałem, jak czas 5-cio dniowy równał się z półrocznym. Zacząłem poprawiać siebie i wiem, że muszę nauczyć się wiele, ale do tego potrzebuję przewodnika – Jezusa, ale tutaj jest zagłuszany” – napisał 3 grudnia 1992 roku, zgłaszając się do misjonarzy oblatów.
Po czasie prenowicjatu w Smolanach (01.02.-12.08.1993 roku), rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwszą profesję zakonną – 8 września 1994 roku.
Śluby wieczyste miały miejsce w Obrze, 8 września 1999 roku. W Polsce brat Jan Matuszyk posługiwał w: Zahutyniu (1998-2000) i Warszawie (2000-2010).
Od lipca 2010 roku otrzymał obediencję na Ukrainę, gdzie posługiwał w: Tywrowie – ekonom domu (2010-2011), Obuchowie – ekonom domu i opiekun domu rekolekcyjnego (2011-2014) i Tywrowie – ekonom domu, p.o. przełożonego i opiekun domu rekolekcyjnego (2014-2020).
Brat Jan odszedł do Pana na oddziale intensywnej terapii, w pierwszą sobotę miesiąca, o godzinie 10.50. Przez ostatnie 10 lat posługiwał na Ukrainie. Zmarł w wyniku ciężkiej infekcji koronawirusowej.
Wdzięczni Bogu za dar osoby śp. brata Jana, prosimy, by Miłosierny Chrystus przyjął go do swojej chwały.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.