Aktualności

11 Niedziela Zwykła

Pytania o sens ludzkiego istnienia zawsze były żywe i budziły wiele dyskusji. Współczesny świat próbuje dać na nie swoją odpowiedź. Ale Pan Bóg, znając nasze pragnienia, wiedząc o naszych zmaganiach i podejmowanych wysiłkach, przedstawia nam swoją zbawczą ofertę. Czyni to w każdej Mszy świętej, także sprawowanej dziś. We wspólnocie ludzi wierzących uważnie wsłuchujmy się w słowo Boże, będące odpowiedzią na nasze pytania.