Aktualności

OGŁOSZENIE!!!

Od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania w naszym kościele/kaplicy może przebywać jednocześnie

11 osób.

Do liczby osób mogących być w kościele nie wliczają się tylko księża.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość.