Aktualności

Pielgrzymka z dziećmi po I Komunii Św.

W piątek 31 maja w duchu wdzięczności Panu Bogu za dar I Komunii św. dzieci klasy III oraz w Rocznicę Komunii dzieci z klasy IV pielgrzymowały do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach gdzie modliły się przy relikwiach św. S. Faustyny i uczestniczyły we Mszy św. oraz Sanktuarium Jana Pała II modląc się przy Jego relikwiach. Odwiedziły również Kalwarię Zebrzydowską, gdzie przed cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej uczestniczyły w ostatnim Nabożeństwie Majowym w tym roku i ofiarowały całe swoje życie pod Jej szczególną opiekę.