Aktualności

Zimowy Festyn Harcerzy w Rycerce Górnej Kolonii.

Pierwsze dni ferii zimowych harcerze ZHR z Bielska Białej spędzili w Rycerce Górnej nocując w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rycerce Górnej – Kolonii. 12 lutego przy pobliskiej kaplicy Św. Józefa w Kolonii harcerze zorganizowali w godzinach od 10.00-14.00 otwarty wielki festyn zimowy, czyli zabawy ruchowe na śniegu. Do udziału w zabawie zaproszone były wszystkie dzieci z Rycerki Górnej zarówno miejscowe jak i odpoczywające tutaj na feriach zimowych.