Aktualności

Kolejny dzień wizytacji Ks. Biskupa

Ks. Biskup w czasie wizytacji w niedzielę spotkał się z grupami parafialnymi dorosłych, dzieci i młodzieży, a także rozmawiał z członkami rad parafialnych. Przewodniczył obrzędowi błogosławieństwa rodzinnego.